קציר גרף – חריטת אותיות על מקלדות ומחשבים ניידים וסימון מוצרים
חריטת כלי עבודה ממתכת

חברת קציר גרף מתחחה בחריטת מתכות.

חריטת מתכות מכל הסוגים,  חריטת כלי עבודה ומיתוג.

חריטה וסימון ארונות כלים