קציר גרף – חריטת אותיות על מקלדות ומחשבים ניידים וסימון מוצרים

חריטה על מקלדות  מוארות.

חריטה על מקלדת עם תאורה אחורית.

צריבת מקלדות בכל השפות.

לאחר הצריבה התאורה האחורית של המקלדת תואר ותיהיה בדיוק כמו האנגלית.

קציר גרף - מבצעת חריטת מקלדות מחשבים ניידים וסימון מוצרים