קציר גרף – חריטת אותיות על מקלדות ומחשבים ניידים וסימון מוצרים