קציר גרף – חריטת אותיות על מקלדות ומחשבים ניידים וסימון מוצרים

חריטה והקדשה על תשמישי קדושה

בקציר גרף אנו יודעים את הערך הרגשי של המוצר עליו  הינכם מבצעים חריטה והקדשה

החריטה הינה חריטת לייזר אשר מבצעת הדמיה של החריטה לפני הנגיעה במוצר.

בתמונה ניתן לראות הקדשה והוקרה על צלחת.

קציר גרף - מבצעת חריטת מקלדות מחשבים ניידים וסימון מוצרים