קציר גרף – חריטת אותיות על מקלדות ומחשבים ניידים וסימון מוצרים
חריטה על פלסטיק

,חריטה על פלסטיק 

וסימון מוצרים